Personvernerklæring

Personvernerklæring for Geilo Eiendomsmegling AS
Ditt personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Geilo Eiendomsmegling skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
Personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.
Behandlingsansvarlig

Geilo Eiendomsmegling er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Daglig leder i Geilo Eiendomsmegling er hovedansvarlig for behandlingen av person-opplysningene som utføres av Geilo Eiendomsmegling.

Behandling av personopplysninger

Geilo Eiendomsmegling behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge/kjøpe eiendom
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendommer
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Eksempler på opplysninger som kan lagres:

 • Navn/Etternavn
 • Adresse / Postnummer / Poststed
 • Telefonnummer
 • E-post adresse
 • Kommentarer og evt samtykker
 • Formål
 • Kilde for henvendelsen
 • Registreringsdato
 • Kontoopplysninger
 • Sivilstatus
 • Eiendommen du er interessert i

Hvor henter vi personopplysningene i fra?

 • Fra kunde i forbindelse med inngåelse av oppdrag
 • Fra våre nettsider dersom kunder ønsker å bli kontaktet av en eiendomsmeglere i forbindelse med salg / kjøp / verdivurdering av eiendom, må du i skjemaer registrere kontaktopplysninger
 • Behandling av interessenter og ved budgivning
 • Meglerprogram, meglere eller markedsplasser for fast eiendom (f. eks. finn.no)
 • Fra offentlige kilder:
  • Kommuner
  • Eiendomsverdi
  • Statens kartverk
  • Brønnøysundregisteret
  • Infoland
  • Skatteetaten
  • Folkeregisteret
  • Energimerking (av bolig)
 • Fra en tredjepart, F. eks:
  • Finansrådgiver
  • Kjøper i forbindelse med eiendomskjøp
  • Sosiale medier
  • Fra informasjonskapsler/Cookies: Se link her

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Av driftsmessige årsaker vil nødvendige/pålagte personopplysninger deles med virksomheter som utfører avtalte tjenester for Geilo Eiendomsmegling, f. eks. oppgjørsfirma.

I forbindelse med bestilling av foto, boligsalgsrapport/takst, interiørarkitekt, og andre produkter/tjenester i tilknytning til et oppdrag, benytter megler eksterne leverandører. Megler oppgir oppdragsgivers kontaktopplysninger til disse leverandørene. Tilsvarende dersom oppdragsgiver/kjøper velger å tegne boligselgerforsikring/boligkjøperforsikring.

Opplysninger knyttet til eiendommen (som adresse, gnr., bnr, evt. snr./fnr., eieform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, takst, prisantydning, bilder av eiendom) vil bli utlevert til samarbeidspartner Eiendomsverdi AS. Opplysningene vil bli brukt
av Eiendomsverdi AS og deres kunder for statistiske / informasjonsmessige formål.

Bruk av databehandlere

Geilo Eiendomsmegling inngår databehandleravtale med virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Geilo Eiendomsmegling lagres på servere i Norge.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@geiloeiendomsmegling.no eller per brevpost til:

Geilo Eiendomsmegling, Postboks 85,
3581 Geilo.
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Evt. endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på
denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.