Om Geilo Eiendomsmegling

Geilo Eiendomsmegling ønsker å være et naturlig valg for deg som skal selge og kjøpe eiendom på Geilo og i tilliggende områder. Vi er et meglerfirma med stor lokalkunnskap. Hos oss sikres du at eiendomshandelen blir en trygg, hyggelig og ukomplisert opplevelse for både selger og kjøper.

Et sikkert meglervalg

Nærhet til både markedet og kundene er avgjørende for en god eiendomshandel. Vi vet hva som kreves i prosessen, og gir veiledning underveis. Engasjement, tilgjengelighet, god service og oppfølging er en del av opplevelsen ved å velge oss som eiendomsmegler.
Vi stiller høye krav til våre profesjonelle samarbeidspartnere, slik at kvalitet sikres i alle ledd.

VÅRE NØKKELPERSONER

Veslemøy Nestegard – Partner, eiendomsmegler, daglig- og faglig leder i Geilo Eiendomsmegling. Utdannet eiendomsmegler ved BI Oslo. Jobbet som eiendomsmegler på Oslo Vest i 5 år. Flyttet så hjem til Hallingdal og jobbet 7 år som eiendomsmegler, daglig- og faglig leder i det den gang nystartede EiendomsMegler 1.

Torleiv E. Nestegard – Aktiv partner og styreleder i Geilo Eiendomsmegling. Utdannet siviløkonom i Tyskland. Etter arbeidserfaring i Frankfurt returnerte han til Norge og jobbet i ledelsen i et konsern i Oslo som hadde aktiviteter i flere ulike bransjer.